Styrelsen

Luxvikens styrelse

ORDFÖRANDE
Sven Albertsson

FASTIGHETSANSVARIG
Stefan Tenggren
Henrik Forslund

EKONOMIANSVARIG
Sven Holm
Tomas Borg

WEBBANSVARIG
Joakim Linnman

LEDAMOT
Gustav Solberger

SUPPLEANTER
Anders Söderberg
Fredrik Svärd
Niklas Forsell

Styrelsens sammanträden 2021

  • 2021-01-26 19:30
  • 2021-02-23 19:30
  • 2021-03-23 19:30
  • 2021-04-20 19:30
  • 2021-05-18 19:30