Fönster

Några av oss upplever problem med öppning och stängning av fönster. Därför gör föreningen just nu en besiktning för att se hur stort problemet faktiskt är. Klicka på länken nedan så kommer du till ett formulär där du kan fylla i de eventuella problem som du upplever.

http://bit.do/luxviken

Om du upplever problem så har vi skapat en instruktion för hur du enklast öppnar och stänger ditt fönster.

Koppling trä- aluminiumfönster

Inner- och ytterbåge sitter ihop med ett koppelbeslag. Innerbågen är av trä och ytterbågen av aluminium. Bågar delas och kopplas enligt beskrivning nedan.

Delning

Använd ett mynt eller en skruvmejsel. Böj ut koppelbeslaget från aluminiumbågen så att haken i beslaget går fri. Överdriv inte utböjningen, det kan innebära försämrad funktion vid sammankopplingen. Sära samtidigt på ytter- och innerbåge med handkraft.

Koppling

Innan bågarna trycks ihop – se till att koppelbeslagets styrspets linjerar med hålet i aluminiumbågen. Eventuellt kan ytterbågen behöva lyftas något. Tryck ihop inner- och ytterbågen med handkraft och säkerställ att haken i koppelbeslaget tagit i ytterbågen (ett litet ”klick” hörs).  

Koppelbeslag

Materialet i koppelbelagen kan efter tid bli ”uttröttat” så att bågarna inte hålls ihop. Styrelsen kan tillhandahålla nya beslag.

Svårigheter att stänga fönstren

Har fönstren blivit svåra att stänga -försök med följande.
Spraya metallmekaniken med ett universalsmörjmedel, typ 5-56

Smörj in de vita styrkilarna som sitter nertill i väggfönsterramen med silikonspray

Dessa enkla åtgärder borde avsevärt underlätta stängandet.

Bågarna har släppt

Har bågarna släppt och man försöker öppna fönstret kan det hända att ytterbågen låser kvar i karmen. Man kan inte ”tvinga” upp fönstret genom att öppna innerbågen ensamt eftersom det endast resulterar i en än hårdare låsning av ytterbågen i karmen. Man kan lossa ytterbågen från karmen genom att stänga innerbågen så långt som möjligt men ändå ha kvar lite arbetsutrymme mellan bågarna. Ta en lång mejsel (eller liknande) och lyft försiktigt i ytterbågen samtidigt som försöker dra in bågen. Se till att koppelbeslaget låser innan fönstret stängs (ev kan beslaget behöva bytas).

Ytterbågen riskerar att lossa från innerbågen

I några har det visat sig att ytterbågen riskerar att lossa från innerbågen och i värsta fall skulle den kunna falla ner på marken. 
Skulle detta vara fallet måste det rapporteras till styrelsen så att fönstret kan repareras på ett professionellt sätt.

Av fönsterfabrikanten rekommenderad hantverkare i Stockholm; Hörnfeldts Bygg & Glas Entreprenad, Henrik Hörnfeldt, 070-882 28 80