Nyheter

2021 Augusti
– Slipning entrédörrar

2021 Juli
– Målning källargolv + cykelrum

2021 Juni
– Föreningsstämma
– Utvändig målning pelare

2021 Maj
– Målning källare väggar
– Foliering hissar

2021 April
– Kontroll av måsbon på tak
– Kamera monterad, soprum
– Målning trapphus

2021 Mars
– Ny revisor
– Lagning hiss port 69

2021 Januari
– Rensning övergivna cyklar

2020 December
– Extra kärl för kartong, soprum

2020 Februari
– Fukt-teknisk mätning av fasad (godkänd)