Välkommen!

Brf Luxviken äger fastigheten Köksfläkten 3. Huset byggdes 2004 och det finns 48 lägenheter, garage i källaren och en lokal.

Vår bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.