Styrelsen

Luxvikens styrelse

ORDFÖRANDE / EKONOMIANSVARIG
Sven Albertsson

FASTIGHETSANSVARIG
Stefan Tenggren

WEBANSVARIG
Kasper Lennartsson (suppleant)

UTEMILJÖ- / TRÄDGÅRDSANSVARIG
Niklas Forsell

ANSVARIG LÅSSYSTEM ENTRÉ

LEDAMOT
Peter Blid
Carl Svinge

SUPPLEANTER
Camilla Jomer
Kasper Lennartsson
Marie Dahlström

Styrelsens sammanträden våren 2023

25 januari 19.00
22 februari 19.00
22 mars 19.00
19 april 19.00
17 maj 19.00
14 Juni 19:00