Styrelsen

Luxvikens styrelse


ORDFÖRANDE / EKONOMIANSVARIG
Sven Albertsson

FASTIGHETSANSVARIG
Stefan Tenggren

WEBANSVARIG
Kasper Lennartsson (suppleant)

UTEMILJÖ- / TRÄDGÅRDSANSVARIG
Niklas Forsell

ANSVARIG LÅSSYSTEM ENTRÉ
Peter Blid

LEDAMOT
Carl Svinge
Marie Dahlström
Axel Eriksson

SUPPLEANTER
Camilla Jomer
Kasper Lennartsson
Karoline Beronius

Styrelsens konstituerande möte 2023
4 juli 19.00

Styrelsemöten 2023
23 augusti 19.00
20 september 19.00
25 oktober 19.00
22 november 19.00
20 december 19.00

VALBEREDNING
Marie Steiding
Katarina Schön